Τα κορίτσια των σπίρτων απεργούν. Μια απεργία στο Λονδίνο του 1888