Οι παραστάσεις των σπιρτόκουτων

Τα σπίρτα παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό, λαογραφικό και εικαστικό ενδιαφέρον. Μπορούν να αναδεικνύουν πτυχές της ιστορίας, της παράδοσης, της λαϊκής παράδοσης  αλλά και  της οικονομικής πορείας και εξέλιξης.

Τα σπιρτόκουτα (μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους) στη μία, συνήθως, επιφάνειά τους φέρουν κάποια παράσταση ανάλογα με την επιθυμία του κατασκευαστή τους, ανεξάρτητα από το πού κατασκευάζονται.

Η ιστορία της κάθε χώρας, αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας μα και ολόκληρης της ανθρωπότητας  μπορεί να απεικονίζονται  επάνω στα σπιρτόκουτα  ή ακόμα και τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Τοπία, αξιοθέατα και τουριστικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα, ιστορικά γεγονότα, αθλητικές διοργανώσεις, παραστάσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αλλά και λαϊκής παράδοσης αποτελούν συνηθισμένα θέματα των σπιρτόκουτων. Επίσης μπορεί να προβάλλονται διάφορες υπηρεσίες ή πολύ συχνά να διαφημίζονται διάφορα εμπορικά προϊόντα.  Βρίσκουμε σπιρτόκουτα που διαφημίζουν αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, τσιγάρα, διάφορα είδη καταστημάτων εστίασης,  κέντρα  διασκέδασης και  πολυκαταστήματα. Επίσης υπάρχουν σπιρτόκουτα με απεικονίσεις διαφόρων τύπων αεροπλάνων και πλοίων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραστάσεις ζώων και φυτών. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που να μην έχει προβληθεί από τις επιφάνειες των σπιρτόκουτων.