Ποιοι είμαστε

Το μουσείο του σπιρτόκουτου

Τα σπιρτόκουτα προέρχονται από 109 διαφορετικές χώρες του κόσμου.
Στη συλλογή  υπάρχουν όλες οι  σειρές και σχεδόν όλα τα  μεμονωμένα σπιρτόκουτα που είχαν κυκλοφορήσει από το ελληνικό μονοπώλιο είτε πριν από το 1961, που ήταν η πρώτη περίοδος του ελληνικού σπίρτου,  είτε μετά το 1961,  στη δεύτερη περίοδο του ελληνικού σπίρτου.
Περίπου  1.000 διαφορετικά σπιρτόκουτα  είναι ελληνικά,  είτε ως προς την κατασκευή και κυκλοφορία είτε μόνο ως προς την κυκλοφορία τους. Τα υπόλοιπα, πάνω από 35.000, προέρχονται από άλλες χώρες του κόσμου.
Η χρονολογία κυκλοφορίας τους ξεκινά από το 1904 και φτάνει μέχρι το 2019.Τα περισσότερα από τα μέχρι τώρα συλλεχθέντα σπιρτόκουτα είχαν κυκλοφορήσει από τις αρχές της τρίτης  έως τα τέλη της έβδομης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα.
Η συλλογή εμπλουτίζεται διαρκώς.
Η ταξινόμησή τους έχει γίνει χωρίζοντάς τα σε 9 βασικές ομάδες: α) Χώρες, β) Ξενοδοχεία, γ) Καταστήματα εστίασης, δ) διαφημιστικά Τσιγάρων, ε) Κινηματογραφικά, στ) Αεροπορικές εταιρείες, ζ) Ναυτιλιακές εταιρείες, η) διαφημιστικά Τραπεζών, θ) Σπίρτα μεγάλου μεγέθους.
Πέντε ομάδες, δηλαδή οι Χώρες, τα Ξενοδοχεία, η Εστίαση, οι Αεροπορικές εταιρείες και τα σπίρτα μεγάλου μεγέθους χωρίζονται σε υποομάδες, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους.
Όλα τα σπιρτόκουτα που εκτίθενται ηλεκτρονικά υπάρχουν και στη συλλογή.
Πολλά σπιρτόκουτα της συλλογής δεν εκτίθενται ηλεκτρονικά.
Επίσης, υπάρχουν στη συλλογή  πολλά ίδια σπιρτόκουτα, είτε σε σειρές είτε μεμονωμένα, ελληνικά είτε ξένα, που διατίθενται ή ανταλλάσσονται.