Σπιρτόκουτο με την καταστροφή της Σμύρνης στις 13 Σεπτέμβρη του 1922