Οι ζωγραφιές των παιδιών στα σπιρτόκουτα, παράθυρο στον ψυχικό τους κόσμο