Αθλητές σε παραστάσεις σπιρτόκουτων. Αθλητές και κοινωνικά πρότυπα