Αντιανεμικά σπίρτα SAFFA από τις αρχές του 20ου αιώνα